Deklaracija

Izabrano novo rukovodstvo

Na skupštini Glas-a, izabrano je novo rukovodstvo......

Pročitaj
Glas za Glas

Glas ZA
EU i NATO

EU: reforme u saradnji sa evropskim institucijama, integracija sa susedima. NATO: strateški savez sa slobodnim svetom, bezbednost od stranih i domaćih diktatura i diktatora.

Pridruživanje razvijenim evropskim ekonomijama. Više prava i sloboda: brže i neometano kretanje ljudi, ideja, kapitala i roba. Više ekonomskih sloboda: nove finansijske institucije, podsticanje domaćih investicija. intenziviranje rada na EU poglavljima 23 i .....

Pročitaj

Glas za Glas

Glas ZA
EU i NATO

EU: reforme u saradnji sa evropskim institucijama, integracija sa susedima. NATO: strateški savez sa slobodnim svetom, bezbednost od stranih i domaćih diktatura i diktatora.

Pridruživanje razvijenim evropskim ekonomijama. Više prava i sloboda: brže i neometano kretanje ljudi, ideja, kapitala i roba. Više ekonomskih sloboda: nove finansijske institucije, podsticanje domaćih investicija. intenziviranje rada na EU poglavljima 23 i

Pročitaj

Giant Steps

J.C.

Glas za Glas

Poziv