Glas za Glas

Glas ZA
EU i NATO

EU: reforme u saradnji sa evropskim institucijama, integracija sa susedima.
NATO: strateški savez sa slobodnim svetom, bezbednost od stranih i domaćih diktatura i diktatora......

Procitaj
GLAS! / THE VOICE!

ZA pobedu evropske politike koja je jedini garant slobode, demokratije i individualizma.
PROTIV ekstremizma, izolacije, nasilja i mržnje.
ZA sopstveni stav, sopstveno uverenje, bez kompromisa sa suštinom.
ZA etiku odgovornosti......

Procitaj