Programske osnove

1. Punopravno članstvo u NATO i ubrzano ispunjavanje kriterijuma za članstvo u EU
2. Normalizacija odnosa sa Kosovom kroz primenu Evropskog plana i podršku članstvu Kosova u UN i drugim MO

3. Usklađivanje spoljne i bezbednosne politike sa EU, sankcije Rusiji, vojna i politička pomoć Ukrajini

4. Nova regionalna politika zasnovana na sećanju i suočavanju sa ratnim zločinima i nemešanju u unutrašnje stvari susednih država.
5. Deklerikalzacija države i javnog sektora


Glas